Novoroční koncert - kapela Bárka a Gambale

14.01.2024 14:00

Kapela Bárka na své první plavbě v roce 2024 zakotví na Barokním dvoře Borotín. Vlídné tóny keltské harfy v podání Ivany Pokorné (orchestr Národního divadla) a violoncella v podání Pavla Barnáše (Synfonický orchestr Českého rozhlasu) doplní hosté - Milada Vacíková a pěvecký sbor GAMBALE.

Vstupné dobrovolné - výtěžek koncertu půjde na pokračování obnovy Barokního dvora Borotín.