Vánoční jarmark v Domově Sue Ryder

26.11.2016 14:30

Již v 10 hodin bude zahájen Vánoční jarmark Domova Sue Ryder, který bude doplněn koutkem s lidovými zvyky, výtvarnou dílnou a divadélky pro děti. Od 14:30 také vystoupením našeho sboru, které je zároveň obrovským poděkováním za možnost zkoušet právě v prostorách Domova Sue Ryder. Přijďte, bude to jistě velmi milé!